שרית אונגר משיח: איך יוצרים ומעצבים מצגת אפקטיבית ?

המצגת איננה מטרה, אלא אמצעי להשגת מטרות מגוונות! על כן, נכון תמיד, להתייחס בחשדנות למרשמי אינסטנט; ותמיד לבדוק, האם הפורמט שבחרנו הוא הטוב ביותר להשגת אותה מטרה! אבל, אחרי שאמרנו את זה, יש בכל זאת כמה כללים, שראוי לזכור, גם אם לעתים אנחנו עוברים עליהם, משום שלדעתנו, נשיג את מטרתנו ביתר אפקטיביות, בגישה שונה...

יחזקאלי ואונגר משיח: עובדים מתחזים ועוצמה מדומה

ניסיונות של עובדים להגביר את עוצמתם הנתפסת, היא תופעה שמאובחנת כל העת ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis – ONA), עד כי מספר מנכ"לים כבר נתנו לה שם: מתחזים. משמע, גורמים בארגון שמתחזים להיות בעלי עוצמה גדולה, אולם עוצמתם בפועל קטנה הרבה יותר.

יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שישי

ניתוח רשתות ארגוניות הוא תהליך אבחון ארגוני מתקדם, שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד. הדף הזה מביא לכם אוסף שישי של עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות...

יחזקאלי ואונגר משיח: מיפוי איים של ידע ומיפוי בעלי ידע ספציפי בארגון

'קהילות ידע' משתפות - בנוסף לידע הגלוי - גם ידע סמוי, לא פורמלי (tacit / informal knowledge). לכן, מיפוי קהילות הידע ויכולת ניווטן לטובת הארגון היא שאיפתו של כל ארגון בסביבה תחרותית!

יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף חמישי

ניתוח רשתות ארגוניות הוא תהליך אבחון ארגוני מתקדם, שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד. הדף הזה מביא לכם אוסף חמישי של עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות...

יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שלישי

ניתוח רשתות ארגוניות הוא תהליך אבחון ארגוני מתקדם, שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד. הדף הזה מביא לכם אוסף שלישי של עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות...

יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שני

ניתוח רשתות ארגוניות הוא תהליך אבחון ארגוני מתקדם, שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד. הדף הזה מביא לכם אוסף שני של עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות...

נושא לימוד: שימוש במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON

כחלק מעבודה הסמינריון, חלק מכם יתנסו בשימוש במערכת אמתית של אבחון וניתוח ארגוני - מערכת ה- EFRON של חברת 'ייצור ידע'. סרטון ההדרכה והמצגת יאפשרו לכם להתמצא במערכת; ולהעלות אליה את החומר באופן עצמאי...

יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף ראשון

ניתוח רשתות ארגוניות הוא תהליך אבחון ארגוני מתקדם, שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד. הדף הזה מביא לכם אוסף ראשון של עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות...

יחזקאלי ואונגר משיח: דנ"א שיתופי של מנהלים ועובדים

כולנו מכירים סיסמאות ארגוניות כמו: "עידוד הפתיחות הניהולית"; "עידוד תקשורת פתוחה"; "שיתוף פעולה" ו"מעורבות עובדים"; וכדומה. אבל, איך עושים את זה? "פירוק 'ממגורות'" (סילוס, קליקות); "הפיכת הארגון לאג'ילי"; וכדומה.