אסא כשר: הערות על הבחירות הקרובות

כל מפלגה המשתתפת בבחירות היא סיפור מורכב מאוד: יש לה הרבה עמדות בהרבה שאלות, יש לה הרבה חברים בכירים, יש לה עבר מוכר והווה מתמשך. בילדותי, חיפשתי את המפלגה המושלמת: זו שאני מוצא בה ייצוג שלם של דעותיי, שאני מכבד את כל חבריה הבכירים, שאין דופי בעבר שלה וגם לא בהווה שלה. עד מהרה הבנתי שאין מפלגה כזו ולא ייתכן שתהיה. היום, אני שואל את עצמי, מה הנושא החשוב לי ביותר; ומתכנן את ההצבעה שלי לפיו...