גדעון שניר: מדינה בהפרעה…

לא די לנו בטירוף המערכות הפוליטי סביבנו, ועתה נחשפנו לנתוני הפטור משירות צבאי החייבים להדאיג כול אדם בישראל ובמיוחד מטרידה העלייה העקבית במגמה. מה שנדרש הוא לזהות את שורשי המגמה והדרכים להתמודד עם התופעה, הם העומדים עתה להיות בראש סדר העדיפות הלאומי...