אבי הראל: הליכה אל העיר דותן

הגעתו של יוסף אל דותן, תניע את ההבטחה האלוהית שניתנה לאברהם בברית בין הבתרים – שיעבוד מצרים, יציאת מצרים, מתן תורה וכיבוש ארץ כנען. דותן מזוהה עם תל דות'אן, שמונה ק"מ דרומית מזרחית לג'נין, עשרים ק"מ לערך צפונית לסבסטיה. במלחמת ששת הימים, בשנת 1967, נערך במקום קרב עיקש מול הלגיון הירדני...