עוצמה: הכוח שמניע ארגונים – הרצאה בשלושה חלקים

פרק זה הוא אחד הפרקים החשובים בתורת המערכות המורכבות. עוצמה מוגדרת כיכולת של גורם במערכת מורכבת לכפות את רצונו על אחרים, גם אם הם אינם חפצים בכך ואפילו אם זה מנוגד לאינטרסים הבסיסיים ביותר שלהם. ההרצאה תעסוק בתחומים כמו: מאפייני העוצמה; מדידת עוצמה; סולם עוצמה או סולם סטטוס; ועוד...

יחזקאלי ואונגר-משיח: 'סולם עוצמה' ('סולם סטטוס') ומדידת עוצמה

יוקרה ומשאבי תפקיד (סמכות, אחריות, תגמולים וכדומה) מתגבשים בקבוצה ב'סולם עוצמה' או ב'סולם סטטוס': חברי הקבוצה נבדלים זה מזה ביוקרתם האישית, המתבטאת במידת ההערכה והאהדה של חבריהם. סולם העוצמה/הסטטוס הוא פירוט של ההבדלים הללו...