מבנה הארגון וסביבתו: הרצאה בשלושה חלקים

הרצאה זו משלבת בתוכה שני גורמים שונים: האחד הוא הסביבה הארגונית לסוגיה; שהיא הסביבה שבה הארגון פועל ובה מצויים כלל הגורמים החיצוניים המשפיעים עליו. הארגון מספק את צרכיו בסביבה הארגונית: משאבים, חומרי גלם, הון אנושי; ויכולתו ליצור שוני או בידול מארגונים אחרים בסביבה זו, משפיעה על הצלחתו הפוטנציאלית. המבנה הארגוני הוא מערך של תפקידים, ושל קשרי הגומלין ביניהם. המבנה מבטא את חלוקת הארגון ופעילותו למחלקות, לתפקידים ולתחומי סמכויות...