אבי הראל: רשימת שמונת מלכי אדום ופירושם הקבלי

בסופה של פרשת וישלח מצויה רשימה של מלכי אדום קודם מלוך מלך מבני ישראל. כוונת המספר המקראי לא ברורה די צורכה, וניתן להבין את הדברים או שהמדובר לפני התקופה שבה הומלך מלך בישראל, או יתכן כי כוונת הדברים היא שהמדובר בתקופה שלפני מלוך מלך מישראל בארץ אדום ומינה בתוכה את נציגיו.

אלי בר און: נביאי השקר של הדמוקרטיה

האמריקאים - בגלל שעוצמתם וחוסר תלותם באחרים מאפשרים זאת - מסרבים להכיר במציאות, מאז החלו במעורבות הבינלאומית שלהם בתחילת המאה הקודמת. הם בנו לעצמם סוג של עולם דמיוני, מתאים לדרך החיים שלהם ומקבלים את ההחלטות שלהם בתחום היחסים הבינלאומיים, ללא קשר למציאות, ולסיכויי ההצלחה של מדיניותם...

גרשון הכהן: משל יותם – לקח במנהיגות

משל יותם הוא קריאה נצחית, לא רק לאנשי הזית התאנה והגפן להתמסר לחובתם, אלא גם לעם, לא ללכת שבי אחרי אמביציית האטדים. מי שמגיע לשררה מתוך תחושה של חובה נעלה - הכרוכה באבדן בהיבט האישי - יתכן וישכיל בסיכוי גבוה יותר לממש את שלטונו לשירות העם.