אלעד רזניק: מיקי גנור הוא לא התפוח הרקוב היחיד בערמה

במסגרת הפינה 'עובדים עליכם בעיניים' הופיע האלוף מוטי אלמוז בפני וועדת החוץ והביטחון, לתרץ את מספרי החרדים המנופחים. אלמוז הופיע בפני אלו שנהנו מירות עמלו של אכ"א, לאורך שנים, ובמיוחד שר הביטחון לשעבר יעלון. אם מישהו חושב שוועדת חוץ וביטחון לא תחתום על המסקנות של האלמוז, שיחשוב שנית... כמו שאומר סרגי'ו קונסטנזה" "פס בליינד המפקד"...