אודי מנור: בזכות קטעים כאלה, אני אוהב היסטוריה…

כך או אחרת, ברור לחלוטין מדוע יש אנשים - המפורסם והבכיר ביניהם היה שמעון פרס - שחשבו ואמרו שאין טעם ללמוד היסטוריה. מילא חשבו ואמרו, במקרה של שימון פרס, גם עשו (תכנית הייצוב כללה בתוכה בין השאר קיצוץ של מאות אלפי שעות לימוד. את התוצאה אנו רואים היום ברמה הגבוהה מאד של הבורות הישראלית)...