תופעת ה'פרוצדורה לפני מהות' באתר ייצור ידע

'פרוצדורה לפני מהות' היא מחלה ארגונית, המאופיינת ע"י התנהגות ביורוקרטית, המקדשת את הנוהל והחוק, גם כשהוא סותר את המהות... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות התופעה. מאפייניה והשלכותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

פנחס יחזקאלי: אנציקלופדיה לבריאות המשטרה

המשטרה שלנו חולה בשתי מחלות אנושות, ולצערי, כמעט חשוכות מרפא. המחלות הארגוניות הללו שזורות אחת ברעותה ומקרינות אחת על רעותה, ומוצא אין... כמו אדם זקן וחולה, תכונותיו הטובות נבלעות ותכונותיו הרעות מתעצמות... אנחנו כאזרחים סובלים מהמהות, אבל גם הרבה מאוד מהסימפטומים...