פנחס יחזקאלי: ההתנתקות מרצועת עזה – שיעור באסטרטגיה

אעשה היום שימוש במבצע ההתנתקות כמקרה בוחן אסטרטגי. את הפן הטקטי נשאיר לדיון אחר; ואני מניח שמעטים יחלקו על העובדה, שבניגוד להיעדר החשיבה האסטרטגית שמאחוריו, הוא נוהל בצורה מרשימה ותכליתית, לטוב ולרע.