כיתה גדולה – כיתה קטנה

מערכת החינוך הישראלית פועלת על פי ההלכה של הרמב"ם, שהורה כי אסור שמספר התלמידים בכיתה יעלה על ארבעים. במקומות שהכיתה מתקרבת לארבעים תלמידים, יש נטייה לחלק אותה לשתי כיתות של עשרים. משמע, לאופטימום המאפשר למידה אפקטיבית...

יחזקאלי ואונגר משיח: מלכת הכיתה ותרומתה ללמידה

כולנו זוכרים, מן הסתם, את מלכת (או מלך) הכיתה, אבל רק בודדים מכירים את הקשר שבינה לבין איכות הלמידה. ניתן למצוא כיתות, בתחילת תהליך התארגנותן, שמאבקי העוצמה - הניטשים בין קליקות - מקשים מאוד על יכולת המורה להשיג בהן אווירה לימודית. מרגע שנוצרה 'מלכה', היא מייצבת 'סדר' חברתי, שמרגיע את מאבקי העוצמה. ה'סדר' הזה חיוני ללמידה. על כן, בעצם קיומה מאפשרת ה'מלכה' למידה טובה יותר לכיתתה!