ויזואליזציה – יתרונותיה ומגבלותיה – באתר 'ייצור ידע'

'וִיזוּאָלִיזַצְיָה' (Visualization) - טוב מראה עיניים... חוש הראיה הוא החוש הדומיננטי ביותר אצל האדם ואנו נוהגים להסתמך עליו יותר מכל חוש אחר. לעובדה זו יתרונות רבים אך גם חסרונות לא מעטים בדמות טעויות תפיסה וזיהוי הנובעות מהסתמכות יתר על חוש הראיה. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות יתרונות ההסתמכות על הויזואליזציה; ומגבלותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!