פנחס פישלר: הולכים לוועדת גולדברג

מפכ"ל הולך ומפכ"ל בא וועדת גולדברג בינתיים נשארת... בפעם שעברה פניתי לוועדת גולדברג בעניין מועמדותו של ניצב צ'יקו אדרי. התוצאות זכורות לכל, כמו העובדה השערורייתית שהוא ממשיך לכהן כמנכ"ל המשרד לביטחון הפנים... מה תהיינה תוצאות פנייתי הפעם? אינני יודע; אבל את חובתי האזרחית אמלא! הרי הפניה לפניכם...

אורי בר לב: המטרה סומנה – ואז נורה החץ

אין לי ספק שהשופט בדימוס גולדברג לא היה מאשר פסק דין שבו לא נחקרה אפילו הפגישה הזו לעומק. לתחושתי ולתחושת רבים מעמיתיי, המטרה סומנה ורק לאחר מכן נורה החץ שעליו היה כתוב שאדרי לא ימונה. יהיו סיבותיו של השופט גולדברג אשר יהיו, וגם אם יתחבא מאחורי החלטתו באצטלה של פגישה שלא חקר, פסילתו מעוררת תהיות הן לגבי יכולתו השיפוטית והן לגבי מניעיו... 

שיתוק ביורוקרטי מערכתי!

לאן השיתוק הפרוצדורלי - שכפינו על עצמנו - מגיע בסוף? דוגמאות לא חסרות. כדאי שנתבונן איך האיחוד האירופי מתאבד בסבך הפרוצדורות שבנה לעצמו ונפיק לקחים... אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו חייבים להפסיק את המרוץ הצדקני הזה, לחפש אנשים ללא פגם לתפקידים בכירים, ולאפשר לבעלי האחריות להפעיל את סמכותם! מינוי צ'יקו אדרי - למרות מסקנות ועדת גולדברג - יהיה צעד ראשון בכיוון הנכון!