אבי הראל: לא תחמוד

הדיבר העשירי בעשרת הדיברות בפרשת ואתחנן, ובמופע הראשון שלה בספר שמות פרשת יתרו, עוסק בציווי של לא תחמוד. ציווי זה הינו יוצא דופן, מפני שהוא עוסק בכוונה ולא במעשה בפועל. אם אמנם אלה הם פני הדברים, על פי פשט הפסוקים, הרי על הפרתו, בניגוד לשאר הדיברות, לא ניתן להעניש בידי אדם.

אבי הראל: האם קיים גמול משותף על העובד אלוהים אחרים?

אחד הנושאים המרכזיים בפרשת ואתחנן הוא המופע השני של עשרת הדיברות. אלה אמנם משובצים בתוך נאומו של משה, אולם הם עומדים כיחידה ספרותית עצמאית לחלוטין, זאת אנו יודעים מתיאור ההתגלות המיוחדת כפי שהמספר המקראי כתב...

אבי הראל: עשרת הדברות – מופע שני

החזרה של משה אודות עשרת הדברות במהלך נאומו בספר דברים עניינה חיזוק האמונה של עם ישראל קודם שהוא נכנס לארץ כנען. חזרה זו מראה בעליל, שהסופר המקראי של ספר דברים כתב את עשרת הדברות על רקע חברתי וכלכלי שונה בתכלית מהרקע שלהם בספר שמות...

אבי הראל: מתן תורה על פי ספר היובלים

הטקסט של מתן עשרת הדברות מופיע במקרא פעמיים, ולמרות השינוי שיש בין הנאמר בספר שמות לבין הנאמר בספר דברים, הרי שהמסגרת של שתי מקורות אלה דומה בבסיסן ומהווה טקסט מכונן באמונה הישראלית. אמונה זו דוגלת כי משה הביא בהר סיני שתי תורות, אחת שבכתב והשנייה תורה שבעל פה...

עופר בורין: חשבתם שיש 10 דברות? תחשבו עוד פעם!

איזה מן עם סגולה אנחנו אם אי אפשר לסמוך עלינו בדבר וצריך להשמיד כל מה שסביבנו כדי שנישאר טהורים? ומילה קצרה אקטואלית – אנחנו רואים כמעט כל יום איך בשם היהדות ובשם התורה ובשם ה"עם סגולה" אנחנו הופכים להיות בדיוק ההיפך מהכתוב באותה תורה...

פרשת ואתחנן באתר 'ייצור ידע'

פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן היא פרשת השבוע השנייה בספר דברים. היא מתחילה בפרק ג', פסוק כ"ג ומסתיימת בפרק ז', פסוק י"א. בפרשה 122 פסוקים. את פרשת ואתחנן קוראים לעולם בשבת שאחרי תשעה באב, ועל שם ההפטרה שלה שבת זו "שבת נחמו". ריכזנו עבורכם את כל המאמרים, שהופיעו באתר 'ייצור ידע' אודות פרשת ואתחנן, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

איילת קציר: שירה בעין נשית ברוח פרשת השבוע – פרשת ואתחנן

נַחֲמִי, נַחֲמִי אוֹתִי, קָרָאתִי לְעֵבֶר הַדְּמוּת שֶׁהִבִּיטָה לְעֶבְרי. נַחֲמִי, נַחֲמִי, דַּבְּרִי אֶל לִבָּם שֶׁל אֵלֶּה שֶׁרָצוּ אוֹתִי וּמִמֶּנִּי... איילת קציר כותבת שִׁירָה בְּעַיִן נָשִׁית בּרוּחַ פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ – פָּרָשַׁת ואתחנן.