גרשון הכהן: עמלק כרוע מתמיד המחייב קיום בתודעת מאבק

מדינה לעולם אינה מתייצבת על מסילה קבועה. היא ישות משתנה ומתהווה. דווקא בהצלחתה המדינה מחוללת המדינה התנגדויות מבית ומחוץ, ונוצרים מאבקים חדשים, דוגמת המאבק אליו נדרשת מדינת ישראל בימים אלה להשבת ריבונותה בנגב ובגליל.