דור יחזקאלי: מזגני טורנדו והבידול המבוסס על ערך / תועלת Unique Selling Proposition – USP

מאמר זה מוקדש לסוג נוסף, מורכב פחות, של בידול מוצר: בידול מבוסס ערך / תועלת (Unique Selling Proposition; ובקיצור: USP). כמקרי בוחן מובאים הפרסומות למזגני טורנדו של חברת הפרסום מקאן...

דור יחזקאלי: אל על והבידול המבוסס על זיקה רגשית Emotional Selling Proposition – ESP

את הבידול של חברת אל על - כחברת התעופה הלאומית של ישראל - החברה שוקדת לשמר; והיא עושה זאת בהצלחה. לכן, נשתמש בה כמקרה בוחן להבנת סוג הבידול הרגשי הזה המבוסס זיקה (Emotional Selling Proposition, ובקיצור: ESP) ואופן השימוש המושכל בו...

דור יחזקאלי: קהל מטרה שיווקי וקהל מטרה קונספטואלי

קהל מטרה קונספטואלי הוא קהל רעיוני – בעל תכונות דומות - המאופיין במכנה משותף סביב מאפיין אנושי ותובנה צרכנית (אנשים ש...). אנחנו יכולים למשל לחשוב על טבעונים כקהל קונספטואלי או על פמיניסטיות כקהל שכזה...