פנחס יחזקאלי: גישות מערכתיות בהתנהגות ארגונית

מאז החל להתפתח תחום הידע האקדמי של ההתנהגות הארגונית, בשנות ה-40 של המאה הקודמת, ניתן לחלק את הגישות של הוגי הדעות בתחום, לאורך השנים, לשלוש: גישות מכניסטיות רציונליות; גישות חברתיות; גישות מערכתיות. מאמר זה יסקור את הגישות המערכתיות.