יאיר רגב: התאבדות בועז ארד – האם הלכנו רחוק מידי?

הפניקה מטלטלת. החשד הוא לבעילה אסורה בהסכמה של קטינה, בגיל שבין 18-16, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך וכדומה. תקופת ההתיישנות הינה 10 שנים לאחר שמלאו לקטינה 18. דהיינו, היא רשאית להתלונן עד גיל 28. המתלוננת חייה עם בועז ארד לפחות 4 שנים...