יאיר רגב: התאבדות בועז ארד – האם הלכנו רחוק מידי?

הפניקה מטלטלת. החשד הוא לבעילה אסורה בהסכמה של קטינה, בגיל שבין 18-16, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך וכדומה. תקופת ההתיישנות הינה 10 שנים לאחר שמלאו לקטינה 18. דהיינו, היא רשאית להתלונן עד גיל 28. המתלוננת חייה עם בועז ארד לפחות 4 שנים...

אני עם אסף חפץ!

30 שנה שרתתי במשטרה, וגם כשהייתי במדים לא הססתי - בכתב ובעל פה - למתוח עליה ביקורת. אני הראשון שיצא נגד התרבות הארגונית המשטרתית. אני יכול לכתוב עליה ספרים... אבל, התרבות הזו רחוקה מלייצר מצב של מתעלל וקרבן. כל מי שטוען שהיא כוללת "מרמס של גופן ונפשן של נשים" מדבר מתוך בורות גמורה!