פנחס יחזקאלי: אוטו-אנטישמיות – אנטומיה של שנאה עצמית

אחד המושגים שחזר לתחייה בצידה הימני של המפה הפוליטית, בעקבות המחלוקת על הרפורמה המשפטית / המהפכה המשטרית - הוא 'אוטו-אנטישמיות' או אנטומיה של שנאה עצמית של יהודים. כך מפרש חלק מאנשי הימין את נכונותם של בכירים באליטות הביטחונית, הכלכלית, האקדמית והתרבותית להרוס את מפעל חייהם במו ידיהם, אם מאווייהם הפוליטיים לא ימולאו. כמה ההשוואה הזו נכונה?