נושא לימוד: המשטרה והציבור – בין תיאוריה למעשה

לכאורה, הינו מצפים, שהקשר שבין משטרות בחברה דמוקרטית לציבור שלהן יהיה זהה, על בסיס תיאוריה משותפת. יש הרואים את התיאוריה האולטימטיבית למשטרה בחברה דמוקרטית, בזו שהתפתחה אחרי הקמת המשטרה הראשונה במדים בלונדון, שיצר ראש ממשלת בריטניה, הלורד רוברט פיל ב- 1829. אבל רוב המשטרות המערביות צמחו במשטרים אוטוקרטיים...

נושא לימוד: אופטימיזציה של המבנה הארגוני

אופטימיזציה או מיטוב (Optimization) של מבנה ארגוני היא הבאת קשרי הגומלין - המתוחים בין מרכיביו - למצב אופטימלי. רשת הקרובה למצב אופטימלי מאפיינת ארגון במיטבו. היא מקנה לחבריה ביטחון פסיכולוגי בארגון, יכולת לימוד טובה יותר ועבודה אפקטיבית ויעילה יותר...

נושא לימוד: ביזנס בולשיט וניהול שטויות

ב- 20 שנים נצברים דפוסים חוזרים רבים, שנותנים לנו מושג טוב מאוד איך ארגונים מתנהלים... ואז, אנחנו פותחים את ספרי הניהול; ו/או מתבוננים בתכנים של סדנאות שמעבירים חלק מהיועצים הארגוניים, ומגלים מדע בדיוני! ברוכים הבאים לעולם ה'בולשיט עסקי' ו'ניהול השטויות'...

נושא לימוד: מיון עובדים וגיוסם בארגונים

אנחנו זקוקים לעובדים נוספים, כחלק מתכנון המשאב האנושי בארגון, בעת גיוס ראשוני, בהקמת החברה; בעקבות התפטרות או פרישת עובדים לגמלאות; כשהעסק מתרחב; וכדומה. בפרק זה נתמקד בתהליכי מיון אותם עובדים, וגיוסם לארגון; וחוכמת הגיוס היא היכולת, לגייס את האדם הנכון למקום הנכון, בתזמון הנכון...