רון רוגין: "נבחרים, תסתפקו בהודעות בטוויטר, ותשאירו לנו לנהל את המדינה!"…

תקציר: הדרך שבה הדרג המקצועי חוסם את דרכם של נבחרי העם למימוש מדיניותם!

[בתמונה: שלטון ה'מומחים'... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידי mohamed_hassan לאתר FIXABAY]
[בתמונה: שלטון ה'מומחים'... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידי mohamed_hassan לאתר FIXABAY]

[לקובץ המאמרים, 'הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן] [לסדרת המאמרים אודות 'מומחים', פרשנים ומאחזי עיניים, לחצו כאן] [לאסופת המאמרים אודות תופעת 'מדינת העומק' - ה'דיפ סטייט', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא אזורי סְפַ‏ר, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'ריבונות', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על 'שלטון הנהלים', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים בנושא קבלת החלטות, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על מות ההתיישבות היהודית בא"י, לחצו כאן]

עו"ד רון רוגין טפל בענייני ההתיישבות בנגב ובגליל כבר עשרות שנים, וגיבש את תוכנית "מאה הימים לחיזוק ועידוד ההתיישבות", בדגש על הגליל והנגב ואזורי הספר.

*  *  *

ב- 17 בנובמבר 2022, פרסם האלוף במיל' גרשון הכהן באתר זה מאמר בשם "ממשלה חדשה – ציפיות לדרך חדשה"; ובו הוא מתאר את הפער בציפיות, שבין הציבור, המשווע לבשורה חדשה ולדרך חדשה; לבין הפקידות הבכירה בשירות הציבורי, המצפה מהשרים החדשים להמשיך בקווי המתאר העיקריים של המדיניות הקודמת.

הכהן (ראו תמונה משמאל למטה) ממשיל את הביורוקרטים הבכירים למעין נהגי קטר, הנצמדים אל המסילה המוכרת כ"הכוונה מקצועית"; שמחייבת גם את הדרג הפוליטי שזה עתה נבחר [למאמרו של האלוף גרשון הכהן, לחצו כאן]. הוא קלע כאן לאחד המאפיינים הקריטיים במדיניות הציבורית בישראל: נטיית הממסדים, הביורוקרטי והמשפטי (שגם הוא ביורוקרטי במבנהו ובאופיו), להימנע מראש מכל דיון ערכי במדיניות.

[בתמונה משמאל: האלוף גרשון הכהן - ביורוקרטים כנהגי קטר... התמונה היא צילום מסך] אלוף במילואים גרשון הכהן כיהן בתפקידיו האחרונים בשירות פעיל בצה"ל, כמפקד המכללות הצבאיות וכמפקד הגיס הצפוני. הוא פרש משירות פעיל בספטמבר 2014, לאחר 41 שנות שירות‏. בעל תואר שני בפילוסופיה ובספרות השוואתית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. נשוי ואב ל-3 ילדים.

זאת, מתוך לוגיקה הקובעת כי מדובר ב׳סוגיות מקצועיות טהורות׳; לפיכך, כל ניסיון של הדרג הנבחר על ידי הריבון (העם) - היינו, הכנסת הנותנת אמון בממשלה - להשפיע על המדיניות הציבורית, מהווה פוליטיזציה פסולה. יש כאן רידוד של המדיניות הציבורית, לאקט בעל אופי טכני ופיזי, תוך הסתרת וטאטוא המחלוקת המהותית והערכית, מתחת לפני השטח [לקובץ המאמרים על 'שלטון הנהלים', לחצו כאן].

[בתמונה משמאל: האלוף גרשון הכהן - ביורוקרטים כנהגי קטר... התמונה היא צילום מסך]

כך, למשל, כפי שאין זה סביר ואין זה ראוי כי שר יתערב בהליכי האיטום של גג המשרד, מפני חדירת מי גשם; או בשימון העיתי של דלתות המשרד; כך, אין זה סביר ואין זה ראוי כי שר הפנים יתערב במדיניות ה'נומרוס קלאוזוס' (numerus clausus - הגבלה מסיבות פוליטיות וחברתיות) של יישובים כפריים - חקלאיים בישראל (המצאה שאין לה אח ורע בכל עולם התכנון הסטטוטורי במערב); או כי השר הממונה על מועצת מקרקעי ישראל ידרוש שוויון בין כלל החיילים המשוחררים, בהקצאת קרקע בגליל ובנגב למחוסרי דיור (90% הנחה מוענקת לפי סעיף 6.3.6 לקובץ ההחלטות אך ורק למשרתי כוחות הביטחון, כולל משוחררים, בכלל היישובים, פרט ליישוב שבו מעל ל- 80% יהודים).

[בתמונה: הסתרה וטאטוא המחלוקת המהותית והערכית, מתחת לפני השטח... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידי Prawny לאתר FIXABAY]

סמכות הדרג המבחר חייבת להיות מעוגנת בחוק!

[בתמונה משמאל: סמכות הדרג המבחר חייבת להיות מעוגנת בחוק... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידי Ralphs_Fotos לאתר FIXABAY]

אבל, האלוף הכהן אינו עוסק בחוליה הפרקטית, המרכזית, לפעילות בתוך ישראל (אינני מדבר על פעילות - שהיא ברמה המשפטית - מחוץ לישראל בהם הריבון הוא המפקד הצבאי, היינו - שטחי יהודה ושומרון). חוליה זו היא חקיקה מפורטת, אשר תסמיך במפורש ובצורה הברורה ביותר את הממשלה, לקבוע את המדיניות הציבורית, ולאכוף אותה על הפקידות המבצעת; כולל אמצעי הדחה והעברה מתפקיד, ככל שנדרש, במקום בו פקיד בכיר מסרב בתוקף לקיים מדיניות ממשלתית.

[בתמונה משמאל: סמכות הדרג המבחר חייבת להיות מעוגנת בחוק... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידי Ralphs_Fotos לאתר FIXABAY]

לדוגמה: שר תחבורה משתכנע כי יש צורך ענייני בתקצוב כבישי חילוץ ליישובים מבודדים בגליל המרכזי (הדוגמה הקלאסית היא כביש 805 או כביש החילוץ של פלך-תובל מערבה לכביש 85). הבה נניח כי הפקידות הבכירה סבורה כי אין לכך מקום: בין מטעמים של תיעדוף תקציבי על פי ׳האלגוריתם של התוכנה׳ (כאילו שמדובר במכונה עצמאית; ברור כי הפרמטרים של מספר כ״ר מעדיפים לעולם את גוש דן) או של הגנה על שטחים פתוחים וכדומה.

מן הראוי לקבוע במפורש - בחקיקה ראשית - כי במקרים אלו ידו של הדרג הנבחר על העליונה: היינו - כבישים מסוימים שיסווגן ככבישים בעלי חשיבות אסטרטגית יוצאו אל הפועל, גם ללא הסכמת הדרג הפקידותי, תוך תקופה קצובה כולל מינוי פרויקרטורים וקביעת לוח זמנים מדויק וקצוב.

[בתמונה: עיגון ההיררכיה - בכירות הדרג הנבחר על הדרג המקצועי - בחקיקה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Clker-Free-Vector-Images לאתר Pixabay]
[בתמונה: עיגון ההיררכיה - בכירות הדרג הנבחר על הדרג המקצועי - בחקיקה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Clker-Free-Vector-Images לאתר Pixabay]

החסם העיקרי: עצירת התכנון וייבושו הגמור...

הוא הדין בתכנון סטטוטורי מאושר גם ליישובים כפריים בהתיישבות בגליל ובנגב (קהילתיים וחקלאיים). החסם המרכזי בתכנון איננו רק טרפוד הקמת יישובים חדשים בנגב (ודעתי האישית איננה מצדדת ביישובים חדשים פרט למקרים חריגים וייחודים כמו שיבולת), אלא בעיקרו של דבר, עצירת התכנון וייבושו הגמור: דחיית תכנית חנתון; דחיית תכנית רם און; דחיית תכנית מעונה וכיוצא באלה - עיכובים זוועתיים נגד הרדוף (יישוב של גומלי חסד ממש, מול אוכלוסיות מוחלשות וילדים מוכי גורל; דווקא בהם מתעללים) [לקובץ המאמרים בנושא אזורי סְפַ‏ר, לחצו כאן].

בקיצור, מאמרו של הכהן קובע כי הזרם שהפסיד בבחירות, ישאף לעוצמה ולניצחון דרך מסגור הסוגיות כסוגיות ״מקצועיות״ ו ״נא לא להפריע לרופא השיניים בעבודתו״: היינו - נבחרים, תסתפקו בהודעות בטוויטר, ותשאירו לנו לנהל את המדינה.

הייתי מציע לומר את הדברים בשפה יותר חד משמעית ויותר בוטה; העדינות והשפה המרומזת של המאמר - כמעט הוא צועד מעדנות - עומד בעוכריו. חשוב לחדד את הדילמה ואת ניסיון העיקור והסירוס של הדיון המהותי. מבחנה של הממשלה שעתידה לקום הוא ביכולתה לחולל שינויים שהם שינויים מבניים אשר יאפשרו - בפועל ולמעשה - ולא רק בדיבורים בעלמא ולהלכה - את מדיניותה ואת תפיסת עולמה.

[בתמונה: הזרם שהפסיד בבחירות, ישאף לעוצמה ולניצחון דרך מסגור הסוגיות כסוגיות ״מקצועיות״ ו ״נא לא להפריע לרופא השיניים בעבודתו״: היינו - נבחרים, תסתפקו בהודעות בטוויטר, ותשאירו לנו לנהל את המדינה... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידי OpenClipart-Vectors לאתר FIXABAY]
[בתמונה: הזרם שהפסיד בבחירות, ישאף לעוצמה ולניצחון דרך מסגור הסוגיות כסוגיות ״מקצועיות״ ו ״נא לא להפריע לרופא השיניים בעבודתו״: היינו - נבחרים, תסתפקו בהודעות בטוויטר, ותשאירו לנו לנהל את המדינה... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידי OpenClipart-Vectors לאתר FIXABAY]

דוגמה נוספת - להכרעה ערכית ואסטרטגית, שנפלה הפעם שדודה מול הביורוקרטיה הצבאית של חיל האוויר (כן, גם מח״א הוא ביורוקרטיה צבאית; איש לא בחר בו) הוא שדה התעופה בנבטים. זו דוגמה לקונצנזוס של מדיניות ציבורית, בין הממשלה היוצאת לממשלה הנכנסת: הכל מסכימים כי יש לפתוח נמל תעופה בינלאומי מסיבי שני בישראל בדחיפות מרבית. ההכרעה בין נבטים לבין רמת דוד היא הכרעה של מדיניות ציבורית. העובדה שהביורוקרטיה הצבאית מעדיפה את המשך השליטה הבלעדית על נבטים (והרי חלקו הוקם כשדה תעופה אזרחי), איננה מעלה ואיננה מורידה.

על כן, יש להקשיב לאזהרה של חיל האוויר כי הדבר יפגע ביכולת התמרון וכו׳; ואז, להכריע נגד חיל האוויר ולטובת החברה הישראלית.

[בתמונה: ש/ת נבטים - יש להקשיב לאזהרה של חיל האוויר כי הדבר יפגע ביכולת התמרון וכו׳; ואז, להכריע נגד חיל האוויר ולטובת החברה הישראלית...]

[לקובץ המאמרים, 'הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן] [לסדרת המאמרים אודות 'מומחים', פרשנים ומאחזי עיניים, לחצו כאן] [לאסופת המאמרים אודות תופעת 'מדינת העומק' - ה'דיפ סטייט', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא אזורי סְפַ‏ר, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'ריבונות', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על 'שלטון הנהלים', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים בנושא קבלת החלטות, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על מות ההתיישבות היהודית בא"י, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא, דווח לנו!

נושאים להעמקה

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *