Valdis Krebs: נשים חסרות השפעה מספקת בצומתי החלטה קריטיים

[בתמונה: מי משפיע יותר בצמתי החלטה קריטיות - נשים או גברים? תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Tumisu לאתר Pixabay]

[בתמונה: מי משפיע יותר בצמתי החלטה קריטיות - נשים או גברים? תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Tumisu לאתר Pixabay]

לנשים יש הרבה פחות קשרים מאשר לגברים, ברשתות קריטיות של קבלת החלטות. התמונה הזו מתהפכת כשמדובר בהחלטות חשובות פחות. ברור גם כי ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - (ONAהוא כלי אפקטיבי במיוחד להגברת השוויון בין נשים לגברים בקבלת החלטות בארגון.

[לאוסף המאמרים על נשים באתר, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ניהול נשי באתר ייצור ידע, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים בנושא קבלת החלטות, לחצו כאן]

הלוגו של חברת ORGNETValdis Krebs הוא המדען הראשי והמייסד של חברת Orgnet LLC, קליבלנד / אקרון, אזור אוהיו (Cleveland/Akron, Ohio Area). הוא מדען המתמחה בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), בניתוח נתונים ובהדמיה חברתית, יחסית, רב-מודאלית, כדי לעזור ללקוחות בפרויקטים של שינוי והסתגלות ארגונית. Krebs עושה שימוש במחקריו בכריית נתונים, בניתוח גרפים, בניתוח רשתות, באיתור דפוסים קבועים / בתבניות ובבינה מלאכותית (AI) כדי לסייע לבסיס לקוחות עולמי. הוא פיתח את תוכנת InFlow לניתוח רשתות חברתיות Social Network Analysis) SNA); ולניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA). לפני שהפך לעצמאי, מילא Valdis Krebs תפקידים שונים בתחום ניהול משאבי אנוש / HRMS בחברות: וולט דיסני, TRW, טויוטה ופורד מוטור. כיום, הוא עובד ממשרדו בקליבלנד, אוהיו (ארצות הברית) עם רשת עמיתים ברחבי העולם. Krebs צוטט אלפי פעמים בפרסומים אקדמיים, בבקשות פטנטים ובמסמכי בית משפט על ניתוח רשתות.

Valdis Krebs הוא המדען הראשי והמייסד של חברת Orgnet LLC, קליבלנד / אקרון, אזור אוהיו (Cleveland/Akron, Ohio Area). הוא מדען המתמחה בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), בניתוח נתונים ובהדמיה חברתית, יחסית, רב-מודאלית, כדי לעזור ללקוחות בפרויקטים של שינוי והסתגלות ארגונית.

Krebs עושה שימוש במחקריו בכריית נתונים, בניתוח גרפים, בניתוח רשתות, באיתור דפוסים קבועים / בתבניות ובבינה מלאכותית (AI) כדי לסייע לבסיס לקוחות עולמי. הוא פיתח את תוכנת InFlow לניתוח רשתות חברתיות Social Network Analysis) SNA); ולניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

לפני שהפך לעצמאי, מילא Valdis Krebs תפקידים שונים בתחום ניהול משאבי אנוש / HRMS בחברות: וולט דיסני, TRW, טויוטה ופורד מוטור. כיום, הוא עובד ממשרדו בקליבלנד, אוהיו (ארצות הברית) עם רשת עמיתים ברחבי העולם.

Krebs צוטט אלפי פעמים בפרסומים אקדמיים, בבקשות פטנטים ובמסמכי בית משפט על ניתוח רשתות.

[להרחבת המושג: 'רשת', לחצו כאן] [להרחבת המושג ניתוח רשת חברתית SNA, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

[בתמונה: מי משפיע יותר בצמתי החלטה קריטיות - נשים או גברים? תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Tumisu לאתר Pixabay]

[בתמונה: מי משפיע יותר בצמתי החלטה קריטיות - נשים או גברים? תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Tumisu לאתר Pixabay]

מי משפיע יותר בצמתי החלטה קריטיות - נשים או גברים?

התשובה מתבקשת מאליה. דוחות שנתיים של כוח אדם מראים שלמרות הבטחות של חברות היי-טק בולטות להגביר את המגוון המגדרי, דפוס תת הייצוג של נשים נמשך: בהשוואה לעובדים בתעשיות אחרות, רוב המנהלים ואנשי מקצוע במגזר הטכנולוגיה הם גברים באופן לא פרופורציונלי. רק 30% מכוח העבודה - ב-75 חברות הטכנולוגיה המובילות בעמק הסיליקון - הם נשים, למרות שנשים משיגות שוויון כמעט, בעסקים שאינם טכנולוגיים באזור זה. אחד החסמים הגדולים ביותר להצלחתן של נשים, הוא הדרתן מרשתות מקצועיות בלתי פורמליות (Carboni, 2021).

שתי מפות הרשת שלמטה הן תוצר של מחקר שנערך ב- MIT בנובמבר 2021, שביקש לבחון אי הכללה (Exclusion) בארגונים על בסיס מגדר. במסגרת המחקר בוצע ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), שבחן את מידת המעורבות של נשים - מול גברים - בצומתי קבלת החלטות. המפה העליונה בחנה צמתי החלטה קריטיות; בעוד התחתונה בחנה צמתי החלטה משמעותיות פחות.

נשים מסומנות בריבועים אדומים וגברים - בעיגולים כחולים. התכנה ערכה את המפות כך, שהגורמים המרכזיים ברשת מצויים במרכזה; וככל שמרכזיותם פוחתת הם נדחקים לשולי הרשת.

התוצאות לפניכם: לנשים יש הרבה פחות קשרים מאשר לגברים ברשתות קריטיות של קבלת החלטות. התמונה הזו מתהפכת כשמדובר בהחלטות חשובות פחות:

[לאוסף המאמרים בנושא קבלת החלטות, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'השפעה', לחצו כאן] [להעמקה בנושא ה'מגוון', לחצו כאן]

מי משפיע יותר בצמתי החלטה קריטיות - נשים או גברים? שתי מפות הרשת שבתרשים הן תוצר של מחקר שנערך ב- MIT בנובמבר 2021, שביקש לבחון אי הכללה (Exclusion) בארגונים על בסיס מגדר. במסגרת המחקר בוצע ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), שבחן את מידן המעורבות של נשים - מול גברים - בצומתי קבלת החלטות. המפה העליונה בחנה צומתי החלטה קריטיות; בעוד התחתונה בחנה צומתי החלטה משמעותיות פחות.  נשים מסומנות בריבועים אדומים וגברים - בעיגולים כחולים. התכנה ערכה את המפות כך, שהגורמים המרכזיים ברשת מצויים במרכזה; וככל שמרכזיותם פוחתת הם נדחקים לשולי הרשת. התוצאות לפניכם: לנשים יש הרבה פחות קשרים מאשר לגברים ברשתות קריטיות של קבלת החלטות. התמונה הזו מתהפכת כשמדובר בהחלטות חשובות פחות:

[במפת הרשת: לנשים יש הרבה פחות קשרים מאשר לגברים ברשתות קריטיות של קבלת החלטות. התמונה הזו מתהפכת כשמדובר בהחלטות חשובות פחות...]

המסקנה המחקרית מן התוצאות היא שניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) הוא כלי אפקטיבי במיוחד להגברת השוויון בין נשים לגברים בקבלת החלטות בארגון.

[להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

[לאוסף המאמרים על נשים באתר, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ניהול נשי באתר ייצור ידע, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים בנושא קבלת החלטות, לחצו כאן]

עד כמה נשים מודרות בארגונך  מקבלת החלטות חשובות? אבחנו ותקנו זאת, בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות. חברת ORGNET  

[מקור מפת הרשת: Inga Carboni, Andrew Parker, and Nan S. Langowitz (2021), Mapping Exclusion in the Organization, MIT Sloan Management Review, 23/11/21]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *