יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שמיני

[בתמונה: גם זו קישוריות... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Myriams-Fotos לאתר Pixabay]

[לאוסף, הכרזות על ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

"ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) הוא תחום שמסתובב פה כבר מעל לעשור, אבל קיבל פוש רציני לאחרונה כנראה בזכות המגמה ההיסטרית של Data-driven ארגוני או מה שנקרא היום "ניתוח אנשים" -  "People Analytics" שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד" (בוים שוורץ, 2020). הדף הזה מביא לכם את האוסף השמיני: עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות.

הכרזה בראש המאמר: מיהם העובדים שגורמים לחבריהם לחייך?

רגשות בעבודה (Emotions in the workplace) הם רגשות, שאדם מביע במקום עבודתו, ושמשפיעים על האינטראקציות האישיות בתוך מקום העבודה, ובינו לבין הסביבה המשימתית שבה הוא פועל. רגשות בעבודה משפיעים על העובדים, על ביצועיהם, וכתוצאה מכך על הארגון עצמו. הבנה טובה יותר של סוגיית הרגשות בעבודה מאפשרת לנו מיון טוב יותר של מועמדים לעבודה - בוודאי בתפקידים בעלי מקדם שחיקה גבוה ועבודה עם לקוחות - ויכולת טובה יותר להשפיע על שביעות הרצון של העובדים, והמוטיבציה שלהם...

כרזה שנייה: ניתן לבחון כדאיות של שינוי במבנה הארגון בעזרת סימולציה בניתוח רשתות ארגוניות ONA

ארגון תעשייתי מבקש לעשות שינוי ארגוני. הבעיה - כפי שהגדיר אותה המנכ"ל - היא היעדר עוצמה מספקת של מחלקת האיכות. במצב הנוכחי, מבוזרים אנשי האיכות בתוך המחלקות. הם כפופים מנהלית למנהלי המחלקות, ומקצועית לראש מחלקת האיכות. על פי השינוי המוצע, מבקש המנכ"ל לקבץ את כולם תחת מחלקת האיכות. שאלת העבודה שלנו הייתה, האם השינוי המוצע משרת את המטרה...

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Alexis לאתר Pixabay]

כרזה שלישית: איתור פתיחת 'צווארי בקבוק' בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות

צוואר בקבוק או מתווך (Bottleneck, Mediator) הוא מושג מתורת הרשתות (Networks Theory), המתאר אחד מארבעת מצבי היסוד של רשת (שלושת המצבים האחרים הם: רשת שלמהרכזת ו- רשת מקוטעת).

צוואר בקבוק הוא גורם במבנה ארגוני או בתהליכי עבודה, המהווה מעין 'סתימה בצנרת' המונע אופטימיזציה של הרשת, שיש 'לפתוח אותה'. דימוי טוב לצוואר בקבוק הוא גשר, המהווה מעבר הכרחי, המחבר בין שני חלקיה של עיר (ראו תמונה למעלה)

במבנים ארגוניים, זהו חסם ברשת, הממוקם בתפקיד מפתח, שמאפשר לו לצבור עוצמה באמצעות הגבלת הגישה לגורמי מפתח בארגון, ומאפשר קשר בין שתי הקבוצות רק דרכו.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי KlausHausmann לאתר Pixabay]

כרזוה רביעית עד שישית: מה ניתן ללמוד מרשת הארגון?

רשת (Network; ראו תרשים למעלה) היא מערכת של גורמים / צמתים המחוברים ביניהם בקשרי גומלין (Links or nterconnectivities). דרך הקישורים ניתן להעביר חומר, אנרגיה ומידע. היא כלי ביטוי המאפשר להגדיר את מהות קשרי הגומלין ואופיים, ביחסים שבין מרכיבי המערכת.

רשתות משמשות לתיאור של מערכות שונות כדי לפשט ולהסביר אותן. רשת המתארת מערכת מורכבת, קרויה: 'רשת מורכבת'.

הרשת מאפשרת לנו לארגן מורכבות (Complexity) במעין סדר מסוים, ולהבין אותה. כך למשל, המעקב אחר קשרי הגומלין ברשת חברתית מאפשרים להבין, כיצד חברים של חברים שלנו יכולים להפעיל תגובות שרשרת שחוזרות אלינו בסופו של דבר, כמו גלים מארצות רחוקות המתנפצים אל חופינו (אפקט הפרפר) (כריסטאקיס ופאולר, 2011, ע' 16).

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

כרזה חמישית באותו הקשר - חברת Innovisor: הרשתות הארגוניות הן עובדה קיימת בחיינו...

Jeppe Vilstrup Hansgaard - מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל) - גורס כי:

"רשתות ומבנים ארגוניים וחברתיים הם עובדה קיימת בחיינו ובחיי ארגונים. אנחנו יכולים לעבוד איתן; או להתעלם, ולתת להן לעבוד נגדנו..."

תיאור מערכת כרשת מאפשר להבין את קשרי הגומלין שבין תתי המערכות השונות. האלמנטים ברשת קרויים "צמתים". ככל שיש יותר צמתים ברשת ויותר קשרים ביניהם, כך הרשת מורכבת יותר.

ניתן להפוך מבנים ותהליכים להצגה ויזואלית כרשת. למשל, מבנה ופעילויות בארגון, קשרים בין אנשים, בין תוכנות, בין פרוטאינים ועוד. אולם, רשת של הארגון (המושפעת מהמבנה – הפורמלי והלא-פורמלי – והתקשורת הפנימית בתוכו) תיראה שונה מהמבנה ההיררכי שלו, כי היא תשקף גם חלוקת עצמה לא פורמאלית (המתורגמת לקשרי גומלין.

"רשתות ומבנים ארגוניים וחברתיים הם עובדה קיימת בחיינו ובחיי ארגונים. אנחנו יכולים לעבוד איתן; או להתעלם, ולתת להן לעבוד נגדנו..."

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה שישית באותו הקשר - חברת Innovisor: רשתות ארגוניות כנכס...

"רשתות ארגוניות הן, פעמים רבות, נכסים חבויים ונשכחים..."

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה שביעית: ניתן להתמודד עם התנגדות לשינוי בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות ONA

התנגדות לשינוי (Resistance to change) היא הפעולות המאזנות (Balancing Processes) או תגובת הנגד של תתי מערכות בארגון, המנסות לשמר את הסטטוס קוו, לפעולה חריגה של בעל עוצמה במערכת, שמטרתה לשנות את מאזן העוצמה בארגון. מאבק זה הוא חלק מהמתח שמאפיין יחסים בין גורמים שונים בארגון. ככל שתת המערכת שיזמה את השינוי הארגוני תתאמץ יותר, כך תתעצם ההתנגדות (סנג'י, 1998, ע' 68; רזי ויחזקאלי, 2013, עמ' 123-119).

שינוי ארגוני יתממש, רק אם יהיו הכוחות היוזמים אותו והמובילים אליו חזקים יותר מהכוחות המתנגדים והבולמים אותו. גם אם יצליח, יאבד הארגון, בתהליכי ההתנגדות לשינוי וההתגברות עליהם, אנרגיה יקרה, שהייתה יכולה להיות מושקעת בניהול איכותי להשגת מטרותיו.

התנגדות לשינוי ניתנת לאבחון ולעיצוב מחודש בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

כרזה שמינית: הקהיית עוקצה של הפוליטיקה הארגונית בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות

פוליטיקה ארגונית (Organizational Politics) היא המונח שנתנה תורת הארגון למה שמכונה בתורת המערכות המורכבותמאבק העוצמה, שאנו מכירים אותו, כאמור, במלחמות, אבל גם בעולם העסקי, ובעולם הספורט התחרותי, ובעצם בכל מערכת מורכבת.ניתן להגדיר אותה ככל שימוש בעוצמה לשם השגת תוצאות רצויות; ובכלל זה, שימוש - ממשי או מובטח - בשכר ועונש, במסגרת יחסי גומלין המתנהלים בין הפעלנים השונים המעורבים בפעילות הארגונית...

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי giselly לאתר Pixabay]

כרזה תשיעית: אריגת רשת - האינסטלציה של הניהול...

אחד התפקידים החשובים של מנהל הוא לטוות את הקשרים הנכונים המחברים בין חלקי הארגון ובין אנשיו. את הגישה הזו ניתן לכנות גם "האינסטלציה של הניהול". המנהל מדומה לאינסטלטור, שמותח את הצינורות למקומות הנכונים, ומוודא שהזרימה בתוכם תהיה תקינה ושלא יתרחשו 'פיצוצים' בצנרת...

המאמרים הרלוונטיים באתר:

[תמונת המחברים (Connectors for pipes) המקורית באדיבות חברת Interclamp. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

אינטרקלמפ

כרזה עשירית: כמה אתה מודע לנקודות התורפה בארגונך? 

"גם ארגונים שנדמה היום שהם יציבים, עלולים למצוא את עצמם בסחרור תוך רגע..."

המאמרים הרלוונטיים באתר:

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Pexels לאתר Pixabay]

[לאוסף, הכרזות על ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *