אפרים לאור: מיגור נשק בלתי חוקי

[בתמונה: נשק בלתי חוקי, שנתפס במגזר הערבי. מקור התמונה : דוברות המשטרה]

[לריכוז המאמרים על המגזר הערבי בישראל, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ביטחון הפנים, לחצו כאן]

אלוף משנה במיל', ד"ר אפרים לאור: אפר"נאי; חבר "מבטחי", פורום מפקדים לאומי.

ד"ר אפרים לאור הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה, תואר שני במדיניות ציבורית ודוקטורט בניהול מקרי אסון שעשה בקינגס קולג' בלונדון. כיהן כיו"ר ועדת ההיגוי להיערכות המדינה לטיפול ברעידת אדמה וכראש המגמה לגאוגרפיה של אזורי אסון באוניברסיטת חיפה.

*  *  *

מדינה מאופיינת בכך שיש לה מונופול על כוח ונשק קטלני. בישראל, מזה תקופה ארוכה מאד, חל כרסום במונופול על נשק. המצב מחמיר והולך. מטרת המסמך להציע מטרות ואמצעים [מדיניות] למיגור נשק בלתי חוקי; ולהותיר מחוץ לגדרות ממשלתיים, רק נשק שניתן מטעם זרוע ממשלתית, ברשות ובסמכות, לביצוע מטלה או בהרשאה לאחזקה ותפעול מבוקרים. כל כלי נשק שאיננו אחד מאלה יחזור לידי זרועות המדינה, בהתנדבות או בכפייה...

ההיסטוריה העולמית המודרנית יודעת לספר על מאבק למימוש המונופול. היא יודעת הצלחות; והיא יודעת כישלונות, כדוגמת מלחמות האזרחים המתרחשות ללא הרף בארצות השכנות [סוריה, לבנון, ירדן, עירק, מצרים, סודן, לוב, תימן ועוד].

[כך זה נגמר: מלחמת האזרחים בסוריה... מקור: העיתונות הערבית]

ישראל התעמתה בסוגיה זו עם היווסדה. זוכרים בחלחלה את 'אלטלנה'. היו הזדמנויות נוספות כמרד הערבי בשנת 1987; 1991; 2000; והפרעות בשנים האחרונות בנגב, בשטחי C ומעט בגליל. אך די באזכור אלטלנה כדי שיעבור החשק להותיר את המצב על כנו.

נתחיל את המסע בהכרזה ובביאור פומבי, ע"י הממשלה, הכנסת, וכל ראשי הרשויות המקומיות הנבחרים; שהמדינה הינה בעלת מונופול על נשק ועל חלוקתו. כל כלי נשק מכל סוג שהוא - שנמצא מחוץ לאחזקה של גוף מדינתי או בהרשאתו - מבטל כל זכות קיימת, טבעית או מוקנית לאדם או לאדמה שבה נמצא הנשק, לאמור: כל אדם, גוף... חייב להפקיד את כל הנשק שמצוי ברשותו לידי משטרת ישראל עד מועד נקוב, תוך יומיים, ביוזמתו. כל אזרח ישראלי חייב לעודד ולסייע בהחזרת הנשק בכל יכולתו ולדווח למשטרת ישראל בכתב באם לא הצליח.

הנשק ייאסף תחילה בבניין הרשות המקומית, תוך שמירת כללי בטיחות נאותים [צה"ל/משטרת ישראל] ויעבור במרוכז לידי קציני משטרת ישראל שימונו לכך.

[בתמונה: האלטלנה בוערת והטראומה עוד פתוחה... התמונה באדיבות מרכז מורשת מנחם בגין. שם הצלם אינו מוזכר]

בתום תקופה מסוימת, במועד שתקבע ממשלת ישראל, מסתיים שלב האיסוף וכל מי שמחזיק בנשק לא חוקי - או הקרקע שבה נמצא נשק לא חוקי [כולל מוסלק באדמה] מועדים לסנקציות כדלהלן:

המחזיק בנשק ו/או בעלים של הקרקע מאבדים את זכאותם לאזרחות. מעמדם יומר לתושבות או פחות. כל הזכויות המוקנות מכוח אזרחות תאבדנה, להלן רשימה חלקית: תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, רישיון לעסוק במקצוע שמחייב רישיון, הפסקת העסקה בכל גוף ממשלתי/מוניציפאלי/ציבורי, ביטול אוטומטי של כרטיסי אשראי, פקיעת כל סוגי הביטוח, ביטול כספי העברה מביטוח לאומי, הקפאה של זכויות פנסיוניות וקופות מקצועיות למשך 48 שנים, ביטול משכנתאות ומימוש הנכסים המשמשים כבטוחות, הפקעה של רכבים, ביטול רישיונות עסק ומניעת חידושי רישיון מכל סוג שהוא.

קרקע שבתחומה נמצא נשק בלתי חוקי, מעליה או מתחתיה, תופקע מרשות הבעלים ותשמש לצרכי ציבור. לא נמצא ייעוד ציבורי לקרקע וכל שעליה ומתחתיה, תעמוד בשיממונה ללא שימוש במשך 48 שנים ממועד ההפקעה. כל שימוש בקרקע יהווה עבירה פלילית שענישה בצידה.

בתום תקופת ההכרזה משטרת ישראל תפתח במלחמה יזומה למיגור נשק בלתי חוקי. ככלל, הלחימה תעשה באמצעות כוחות רגילים של משטרת ישראל ואין צורך בשלב ראשון להקים יחידות ייעודיות. המלחמה תחל בישובים שלמשטרת ישראל יש מודיעין לגביהם [ויש הרבה]. אין צורך לפעול לפי סדר קדימויות הגיוני. ההיגיון הבלעדי: מיגור נשק בלתי חוקי.

ביישוב שנבחר יוחל 'שטח צבאי זמני' וממשל צבאי זמני ע"פ מודל שהיה נהוג עד לביטולו בשנת 1966 ובהתאם לנגזרות רלוונטיות מרשימת פעולות וסמכויות הממשל הצבאי.

[בתמונה: נשק בלתי חוקי במגזר הערבי. מקור התמונה: דוברות המשטרה]

באופן ספציפי, סדר הפעולות ייראה כדלקמן:

 • החלטת ממשלה או קבינט ביטחוני בסוגיה העקרונית.
 • בחירת ישוב או אשכול יישובים למיגור נשק בלתי חוקי.
 • הכרזה על שטח צבאי זמני וממשל צבאי.
 • הפעלת יחידות משטרתיות, מודיעיניות וצבאיות בהתאם לצורך המבצעי בהיקף רחב מאד, כדי לסרוק, במקביל, שכונה אחר שכונה ורחוב אחר רחוב, בית אחר בית, מעל לקרקע ומתחתיה לאיתור נשק, תחמושת וכל אביזר אלים והחרמתו.
 • תפיסת בעלי נשק, משתמשי נשק או בעלי הקרקע והטלת סנקציות שנסקרו למעלה.
 • על כל הפרעה לפעולות אלה, יש להגיב בכוח בלתי פרופורציונלי, כולל בירי חי.
 • במסגרת תדריך לאוכלוסייה בשטח צבאי, יש להורות על שמירת ריחוק של 20 מטר מכל שוטר או חייל או איש אכיפה, אלא אם שוטר הורה אחרת למילוי פעולה מסייעת למבצע.
 • מפכ"ל המשטרה או רמטכ"ל צה"ל יפרסמו הוראות שימוש בכוח ושימוש בנשק לכל הכוחות הפועלים במבצע, בהתאמה לזירת הפעולה ולתיחום הריבונות שתקבע הממשלה.

במסגרת המבצע למיגור נשק בלתי חוקי יש לפעול להסדרת חוקיות בכל המובנים האחרים. להלן רשימה חלקית:

 • תשלום כל החובות העומדים כנגד תושבים בשטח הצבאי [מימוש הוצאה לפועל].
 • תשלום כל המסים והאגרות שבעלי קרקע, נכסים, עסקים, יחידים חייבים לזרועות המדינה או לרשות המקומית.
 • בדיקת בעלות של כל סוגי הרכבים בשטח הצבאי והחרמת רכבים גנובים או גריטה של חסרי רישיון.
 • השמדה פיזית של משחטות רכב.
 • הריסה של בנייה חריגה. 'הלבנה' במקרים נדירים שיקבע המפקד בשטח.
 • מדידה של גבולות חלקות אדמה, בכלל זה הסרה של פלישות לקרקע שכנה.
 • בדיקת עמידה בפקודת בריאות העם של עסקים הנתונים לפיקוח של פקודה זו.

ועוד, ועוד ועוד...

[בתמונה: נשק בלתי חוקי במגזר הערבי. מקור התמונה: דוברות המשטרה]

בקצרה, מימוש חוקים, תקנות, חוקי עזר רשותיים, הוראות שעה וצווים המצויים בקובץ המשפטי של מדינת ישראל.

נשאלת השאלה, האם יש לנהוג כך ביחס לכל האוכלוסייה? תשובתי חיובית. כל מי שמחזיק נשק בלתי חוקי, לאחר מועד שתקבע הממשלה.

נשאלת עוד שאלה: למה לא התייחסתי לפעולות שמירה, שחייב לעשות כל מפקד יחידה? תשובתי, לא יהיה צורך בשמירה. לא יהיה צורך ב'פרוטקשן'. ברם, כל מפקד יחידה ידאג לשמירה ביחידתו. כל עבריין יישמר ע"י עצמו או משפחתו או קרוביו, או שכניו או ראש הרשות שלו.

תמונת המצב ו"תבונת המצב"

תמונת המצב ידועה ומפורסמת בציבור ב'טלאים', לא בשלמות. במציאות, היא הרבה יותר חמורה מאשר ידוע לציבור.

תבונת המצב, חסרה לחלוטין. נכרת התעלמות, הדחקה, הכחשה, מריחה. נשק בלתי חוקי, הינו סימפטום [אחד מיני רבים]. תהליך דומה התרחש בשעתו בדרום לבנון, ברצועת עזה, בדרום סוריה, בירדן, בסיני:

 • התחילו עם מספר אלפי כלי נשק והמריאו למאות אלפי טילים ורקטות.
 • התחילו בנשק אישי ומשפחתי והתרחבו לפלוגות, גדודים וחטיבות.

הבעיה, בניגוד לסמפטום: החלה בררנית של חוקי מדינת ישראל. לאמור, כל אזרח בורר אלו חוקים לקיים; ומאלו להתעלם. המלחמה הינה על קיום חוקים בישראל, שנשק בלתי חוקי אחד מהם. לאמור, ביסוס ריבונות יציבה לאחר שהתאדתה באופן קיצוני.

[בתמונה: נשק בלתי חוקי שנתפס במגזר הערבי. התמונה: דוברות המשטרה]

השיטה העכשווית לטיפול בסימפטום הדחקה, התעלמות, קיטורים, תירוצים. חתירה נחרצת לרפיסות. שקיעה עכשווית באזור נוחות מפויס, על חשבון פיצוץ בעתיד הקרוב או הבינוני. השיטה המתאימה לטפל בבעיה מחייבת מלחמה להחלת חוק אחיד ולא בררני, בכל המישורים ובכל המובנים. בסוריה מתחוללת מלחמה כזו מאז מרץ 2011; בלבנון, מהיום שייסדו אותה.

מלחמה בלתי נמנעת. זו מלחמת 'אין ברירה'...

הבחירה הינה בין מלחמה יזומה, סדורה, מוכנה מראש כפי שהנהיג המלך חוסיין בספטמבר 1970 לבין מלחמת אזרחים כפויה בעיתוי ובתזמון הכי הפחות מתאים, במהלך מלחמה גדולה עם אויבים חיצוניים. בין קטבים אלו, עדיף ליזום מלחמה עכשיו לביסוס המדינה הריבונית.

מלחמה בעיתוי כפוי תהיה אכזרית לאין שיעור, קטלנית ביותר, עם השלכות חמורות מכל מלחמה עכשווית. כללי מלחמה זו הינם עקרונות המלחמה הקלאסיים: דבקות במשימה לאור המטרה, יוזמה והתקפיות, רוח לחימה, תחבולה, הפתעה, ריכוז המאמץ, מיצוי הכוח, רציפות והמשכיות, עומק ועתודה, אבטחה, פשטות.

שאיש לא יעלה על דעתו להקיש בגג, בדלת, במשיבון ובדיונה. ההתרעות מסתיימות ביום הקובע למסירת נשק; וכל ציוד מקביל לידי זרועות מדינת ישראל. יש שיטענו שעלולות להיות טעויות. נכון, גם בירי שמחה בחתונה יש טעויות.

מלחמה זו יש להכין היטב בכל המישורים. דוגמה נכונה להכנות הינן ההכנות לחורבן גוש קטיף. אני מעדיף בשלב זה לעצור את הסקירה האופרטיבית, להימנע מפירוט נוסף, בוודאי בכתב. כל בר דעת מבין שמאמר זה נועד בין היתר לתת מענה לבחירה השגויה להמשיך בהתנהלות הרופסת העכשווית.

[בתמונה: דוגמה נכונה להכנות הינן ההכנות לחורבן גוש קטיף... התמונה: דובר צה"ל]

כדי לעמוד בנאה דורש נאה מקיים, אני מוכן לפקד על המלחמה למשך מספר הימים המדויק שהתקיימה יחידה 101, טרם מיזוגה לגדוד הצנחנים 890. אין צורך במשך ארוך יותר להשגת המשימה. 

מה תהיה התגובה בארץ, בעולם, של אלה וגם של אלה?

 • בעקבות הסימפטום ביקורת קשה ונוקבת;
 • בעקבות מבצע חד פעמי קטן ביקורת קשה ונוקבת;
 • בעקבות מבצעים רב פעמיים פשרניים ביקורת קשה ונוקבת;
 • בעקבות מבצעים רב פעמיים נחרצים ביקורת קשה ונוקבת;
מלוא הכבוד המקצועי וההערכה לעמיתי במבטחי ישראל אשר קראו את הטקסט והעשירו אותי בחוכמתם, ניסיונם ותבונתם: סא"ל (מיל.) אלכס נחומסון; המנכ"ל, תנ"צ (דימוס) דובי יונג עתיר הידע והניסיון המבצעי העשיר; אל"מ (מיל') סגן השר וח"כ לשעבר משה פלד; סא"ל (מיל') ומנכ"ל משרד ממשלתי עודד וינר.

האחריות כולה על ראשי.

[לריכוז המאמרים על המגזר הערבי בישראל, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ביטחון הפנים, לחצו כאן]

4 thoughts on “אפרים לאור: מיגור נשק בלתי חוקי

 1. Pingback: ביטחון הפנים באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

 2. מה זה תומך, בשתי ידים.
  בוטח בך גם שתביא תוצאות בהתאם לרמתך הגבוהה.
  לא סומך בגרוש על מקבלי ההחלטות, חושב שמהנדסי התודעה בתקשורת יחד עם בגץ יטרפדו במהרה כל פעולה טובה שלך.
  לדעתי מתאים לך ביותר לעמוד בראש הפירמידה…לפחות לכמה שנים.

 3. תומך בחום , עכשיו נמצא את המנהיגות עם הביצים שתצליח להחליט , ואזי השלב הקשה יותר מהאיסוף עצמו : בגצ .

 4. Pingback: המגזר הערבי בישראל באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *