Jeppe Vilstrup Hansgaard: חשיבותן של פונקציות תמיכה להשגת שיתוף פעולה חוצה מחלקות

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

[למאמר המקורי באנגלית, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן]

Jeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

*  *  *

מאמר זה עוסק בחשיבותן של מה שמכונה פונקציות עסקיות תומכות לאפקטיביות הארגונית.

נגדיר פונקציות עסקיות תומכות (Support business functions) כפעילויות עזר (תומכות), המבוצעות על ידי הארגון על מנת לאפשר או להקל על פונקציות הליבה העסקיות, את פעילות הייצור שלה.

התפוקות (תוצאות) של פונקציות עסקיות תומכות אינן מיועדות בעצמן ישירות לשוק או לצדדים שלישיים. הן מתבטאות בעיקר ביצירת שיתוף פעולה בין מחלקתי, שהוא סם החיים של כל ארגון. פונקציות עסקיות תומכות רבות עושות שימוש בכלים לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)

אחד התפקידים החשובים של פונקציות עסקיות תומכות הוא התוויית  שיתוף פעולה חוצה המחלקות (Cross functional collaboration) או  שיתוף פעולה צולב; והעברת ידע בזמן אמת בין מחלקות; מאחר והוכח, כי  שיתוף פעולה חוצה מחלקות מסייע בפיתוח מוצרים ותהליכים טובים יותר; וכתוצאה מכך, שביעות הרצון של לקוחות גבוהה יותר; וגם הרווחיות, בהתאמה. חשיבותן בתחום זה רבה עד כדי כך, שניתן לתאר אותן לדבק שמדביק את מחלקות הארגון זו לזו.

איזה שיתוף פעולה ייווצר בארגון ללא פונקציות התמיכה הללו?

ללא תמיכה, ייווצר שיתוף פעולה בדרך של התארגנות עצמית, במקום שהוא הכי קל ושלא יהיו הפרעות מצד מנהלים. הוא ייווצר עם אנשים באותו אזור זמן, מאותו מין, באותה שפה, באותם צוותים ומחלקות. דוגמה כזו מובאת בתמונת הרשת למטה. לא ניתן כלל לראות  שיתוף פעולה חוצה מחלקות:

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'התארגנות עצמית', לחצו כאן]

[בתמונה: אין בכלל שיתוף פעולה חוצה מחלקות - הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

בתמונת הרשת למטה ניתן לראות את מגמת השיפור ב שיתוף פעולה חוצה מחלקות ובתוכן, לאור עבודה של פונקציה תומכת. קשרי גומלין הכתומים הם קשרי היררכיה; והכחולים - קשרי עבודה. לפני מימין. אחרי משמאל:

[להרחבה על קשרים וקשרי גומלין ברשת הארגון, לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'קשרי היררכיה', לחצו כאן] [להרחבה בנושא קשרי עבודה, לחצו כאן]

[בתמונה: שיפור בשת"פ בין ובתוך מחלקות בארגון לאורך זמן. הרשתות עובדו במערכת לאבחון ולניתוח ארגוני Aurora, חברת TECI]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *