התרבות הארגונית של האסירים

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Eric Lin לאתר flickr]

[לקובץ המאמרים על תרבות, סטייה ושחיתות שוטרים באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 22 בספטמבר 2020

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

בקרב כל קבוצה אנושית מתפתחת תרבות ארגונית. כבר בחצי הראשון של המאה ה-20 מצאו חוקרים, כי אוכלוסיית האסירים מתקיימת כקהילה בעלת עמדות ונורמות התנהגות – השונים מאלו של החברה הכללית – שהערך המנחה אותן הינו עוינות כלפי מוסד הכליאה ומה שהוא מייצג. תרבות זו מורכבת מחובות, מאיסורים, מנורמות, ממבני כוח בלתי פורמליים ומכללי התנהגות, המעצבים את התנהגותו של האסיר במהלך המאסר.

מכיוון שהאסירים נמצאים תמיד במצב של נחיתות והשפלה, תרבות האסירים היא תופעה אוניברסלית בכל בתי הסוהר. היא שוללת את ערכי החברה הרחבה ואת דפוסי ההתנהגות המקובלים בה, כפי שהם מתבטאים בחוקיו הפורמליים של בית הסוהר, ובנורמות ההתנהגות של עובדיו (שוהם, גבריאל, קאבאליון, & תומר, 2009, עמ' 249) (טולדנו, 2013) (גימשי, 2007, עמ' 542).

יחד עם זאת, תרבות האסירים אינה משקפת רק התנגדות לממסד, אלא מסייעת גם לארגן את היחסים החברתיים שבין האסירים, והיא שמעצבת את התנהגותם (שוהם, גבריאל, קאבאליון, & תומר, 2009, עמ' 250).

[לאוסף המאמרים על 'קבוצות', לחצו כאן]

הפנמת תרבות האסירים: תהליך ההתכלאות

Donald Clemmer – אשר ערך בסוף שנות ה-30 של המאה הקודמת את אחד המחקרים הסוציולוגיים הראשונים על חיי הכלא – טבע ב- 1940 את המונח 'התכלאות' או 'התאסרות' (Prisonization): תהליך ההפנמה של נורמות התנהגות של תרבות של האסירים (Clemmer, 1958) (גולדברג, 2015, עמ' 36) (הוד, לא פורסם) (לרנאו, 2016, עמ' 256).

[להעמקה בנושא תהליך ה'התכלאות' לחץ כאן]

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Woody Hibbard לאתר flickr] 

היררכיה של עבירות פליליות

תרבות האסירים בבתי הסוהר בעולם המערבי ובישראל כוללת היררכיה ברורה של עבירות פליליות מבישות, שגוררות תגובות התנהגותיות הולמות כלפי מבצעיהם. לפי מדרג פשעים זה, עבירת אינוס ילדים ופדופיליה הן החמורות ביותר. אחריהן: אינוס בכלל, גילוי עריות, פגיעה בחלשים (זקנים, ילדים, נכים) ועבירות נגד ביטחון המדינה.

מדרג דומה קיים גם לגבי הפרת כללי התנהגות בין אסירים: שיתוף פעולה עם הסגל, הלשנה על אסיר אחר, יצירת קשר עם בת זוגו של אסיר אחר ללא הסכמתו, כישלון לספק סחורות (בעיקר סמים וכסף) לאסירים אחרים ולמשפחותיהם, וגנבה מאסירים אחרים (שוהם, גבריאל, קאבאליון, & תומר, 2009, עמ' 264).

'קוד האסיר': הביטוי של תרבות האסירים

ההסתגלות של אסירים לאורח החיים המיוחד בכלא מתרחשת באמצעות ציות ל'קוד האסיר' (Inmate Code), שמבטא את כללי תת התרבות של האסירים. הקוד הוא מנגנון בלתי פורמלי לפיקוח חברתי ולשימור הנורמות של קבוצות אסירים. הוא מהווה ביטוי לנורמות ברורות ומוגדרות, הרווחות בין האסירים, והמיובאות בדרך כלל 'מחוץ לחומות'. כלולות בו הנחיות מחייבות להתנהגות האסיר עם שאר האסירים מחד גיסא; ועם רשויות הכלא מאידך גיסא. הפרת הקוד תניב סנקציות שונות מצד חבורת האסירים, מנידוי ועד לרצח (הוד, לא פורסם) (Clear, Cole, & Resig, 2006) (גולדברג, 2015, עמ' 36) (לרנאו, 2016, עמ' 257).

[להעמקה בנושא 'קוד האסיר' לחץ כאן] [לקובץ המאמרים על תרבות, סטייה ושחיתות שוטרים באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *