פנחס יחזקאלי: נאג' – אמנות 'הדחיפה הקלה' (Nudge theory)

משמעה של המילה 'nudge' באנגלית  הוא 'לדחוף קלות' או 'להסב תשומת לב'. זה גם משמעה של 'אמנות הדחיפה הקלה' (Nudge theory): עיצוב ההתנהגות הציבורית ללא כפיה: "התערבות - קלה וזולה - המשנה את אופן התנהגותם של אנשים, באופן צפוי, מבלי לאסור עליהם אפשרויות או לשנות משמעותית את התמריצים הכלכליים הניתנים להם"...