תרבות האשמה המערבית והשלכותיה, באתר ייצור ידע

'תרבות האשמה' המערבית (Guilt culture) משמעה, נטילת אחריות על בעיות מוסריות מהעבר - כמו הקולוניאליזם, הניצול והאפליה, שנקט האדם הלבן נגד בני גזעים אחרים. נטילת אחריות זו הפכה להטרלה. היא מתבטאת, בין היתר, בביטול ובהדרה של לבנים, במדינותיהם שלהם... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות 'תרבות האשמה' המערבית והשלכותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!