אדריכל פעיל: אלף כחלונים לא יפתרו את משבר הדיור

בהנחה של עסקים כרגיל, אוכלוסיית מדינת ישראל תוכפל במהלך מחצית היובל הקרוב. לשם עמידה באתגר התכנוני שיספק לאוכלוסייה המוכפלת פתרונות תעסוקה, דיור, בריאות, רווחה, תחבורה, חינוך, תרבות וצרכים נוספים, יש להכריז כעת על גיוס כללי תכנוני ולהיערך לאתגרים העומדים לפנינו...