תיאורית הפעילות השגרתית במניעת פשיעה

'תיאורית הפעילות השגרתית' (Routine Activity Theory) גורסת - בין היתר - כי, במקרים רבים, יש לנו בחירה אישית אם להיות קרבנות, באותן פעולות שגרתיות שאנחנו מבצעים יום יום. אם לא נציב את עצמנו במצבים שבהם פשע יכול להתבצע, נחסוך אותו מאיתנו; וגם את השלכותיו.