רקפת ששון: מתי עובדים מחפשים עבודה חדשה?

שוק העבודה משתנה בשנים האחרונות באופן דרמטי. העובדים הצעירים - שאינם מכירים כבר את המושג 'פנסיה תקציבית' בשירות הממשלתי, ושמנגנוני הפנסיה שלהם מנוהלים על ידם ואינם תלויים במעביד זה או אחר - איבדו את הצורך במחויבות לארגונים, והם מדלגים מתפקיד לתפקיד מידי מספר שנים. מהם הזרזים, המסמנים לעובדים כי הגיע הזמן 'לדלג' למקום עבודה חדש?

רקפת ששון: שוק העבודה של מוקדי משיכה מנוגדים

ניתן לפלח את שוק העבודה, בארצות מפותחות, לשני סקטורים עיקריים - ראשוני ומשני: בראשון קיימת נטייה למיסוד, להתפתחות ביורוקרטיה, ולשיפור תנאי העסקה וביטחון תעסוקתי. בשני קיימת תחרות עזה והוא דינאמי מאוד. אופיים השונה של הסקטורים הללו יוצר מוקדי משיכה קוטביים לסוגים קוטביים של עובדים...