אבי הראל: שבט לוי

ספר במדבר, הספר הרביעי בחמשת חומשי תורה, נקרא גם בשם חומש הפקודים, בשל המפקדים המתוארים בו. ספר זה הוא ספרם של הלוויים, שהם הדומיננטיים בו על פני הכוהנים. אלה האחרונים מופיעים תדיר בספר ויקרא, מול אי הופעתם של הלוויים כלל בספר זה. הלויים מופרדים מהעם בעת עריכת המפקד הכללי, ונמנים בנפרד...

אבי הראל: הפטור מגיוס של בני לוי מול זה של תלמידי הישיבות

ספר דברים נפתח במפקד צבאי גדול שמבצע משה על פי צווי האל. במפקד זה, לא שותף שבט לוי, שהיה עסוק במלאכת הקודש במשכן. בוויכוח הבלתי נגמר על פטור בני הישיבות בתקופתנו, יש המסתמכים על הנאמר בתחילת ספר במדבר, והיו שרצו להביא ראייה לדבריהם מלשונו של הרמב"ם. אולם אין בידם אלא פלפולי סרק. הפסק החשוב ביותר בנושא - של החזון איש - נשמט לא אחד מזיכרונם, ולא בכדי. לפי פסיקתו, למתן הפטור הגורף, הנהוג כיום, אין בסיס או מקור הלכתי בר תוקף.