אבי הראל: התנאים לנבואה על פי משנתו של ר' משה נתן בן יהודה

פרשת שופטים עוסקת בין השאר, בעניין נבואה ונביאים. על פי האמור, כאשר בני ישראל יכנסו לארץ כנען, יעמדו לרשותם נביאים, שידריכו אותם בדבר ה'. כיצד יבחן נביא זה כנביא אמת או שקר? מבחן זה יתבצע על פי פרמטר פשוט. כל מי שנבואתו הטובה לא תתקיים בטווח הארוך הרי הוא נביא שקר.