פיליסיד – רצח ילדים בידי הוריהם באתר ייצור ידע

פיליסייד (Filicide) וגם Nfanticide הוא מקרה פרטי של התעללות חמורה בילדים: רצח ילדים בידי הוריהם! ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות תופעת הפיליסייד והשלכותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

לוי ואבו: רצח ילדים בידי הוריהם

רצח ילדים בידי הוריהם הוא עבירת האלימות במשפחה בעלת ההשפעה השלילית והכואבת ביותר על החברה. יש לה מאפיינים ייחודים, אשר כמעט ואינם ניתנים לחיזוי, וההתמודדות עימה דורשת היערכות חברתית ובכלל זה היערכות מיוחדת של מערכת אכיפת החוק. מאמר זה הינו ניסיון לחקור ולהבין תופעה זו - מה מוביל אב או אם לרצוח את ילדיהם, שעל פי כל חוקי הטבע, נועדו להיות בבת עיניהם - ואת אופן התייחסותה וטיפולה של מערכת אכיפת החוק בתופעה.