Yossi Feintuch: Isaac's blessings to Jacob and Esau focus on produce, not on animals

in the he classical Levitical text on a gift (mincha) to God (Ch.2) the plant-based tribute serves not only as alternative to animal offerings, but even as superior to the latter. Notably, Isaac does erect an altar for God in Beersheba, but like in the  majority of altar-building by his father Abraham, no animals are slain there (Genesis 26:25).

אבי הראל: סיפורו של יצחק מול הפלישתים על פי ספר היובלים

פרשת תולדות פותחת תקופה חדשה בהיסטוריה של עם ישראל. אברהם אבי האומה יורד מהבמה ההיסטורית ויעקב הוא היורש הלגיטימי שלו. בין מותו של אברהם לפעילותו הנמרצת של יעקב, מצויה החולייה המקשרת בדמותו של יצחק. לזה האחרון, הנחשב לדמות הפסיבית בין האבות, ניתנת לו מפי האל הבטחה על הזרע והארץ...

אבי הראל: יחסי יעקב ועשיו – היבטים נוספים

זכות הבכורה במזרח הקדום הייתה נתונה לבן הבכור, הראשון שנולד לאישה הראשית. אולם היו מקומות בו האב או האחים שללו מהבן הבכור את היותו בכור על כל המשתמע מכך, תמורת סכום כסף. במקומות אחרים במזרח הקדום האב יכול היה להכריז באופן חוקי על הבן הצעיר כבור כלומר זה שירש אותו. במקרא משוקעת המסורת כי הבן הבכור הוא אשר יורש את אביו, אבל ניתן להעביר את הבכורה באמצעות כסף או שווה כסף, כפי שאנו רואים בפרשתנו...

עופר בורין: משא ומתן על הבכורה

יעקב מנהל מו"מ קשוח עם עשיו החלש והעייף ודורש מעשיו שיישבע. ועשיו – נשבע ומוכר. רק לאחר שעשיו הסכים למכור את הבכורה וגם נשבע על כך, הוא מקבל מיעקב לחם ונזיד עדשים. כילד תמיד ידעתי שעשיו מכר את הבכורה; אך מתברר, שהבכורה נסחטה מעשיו על ידי אחיו הלא-תם, שישב באוהל ותכנן מזימה ערמומית כנגד אחיו. מסקנה: לעולם אל תיכנס למו"מ כאשר אתה לחוץ או עייף...

על אברהם מייסד האומה, באתר 'ייצור ידע'

פרשת תולדות חותמת את מחזור הסיפורים במקרא אודות אברהם, אבי האומה הישראלית, ואחת הדמויות המרתקות בתנ"ך. ריכזנו פה עבורכם את כל המאמרים העוסקים באברהם באתרנו, והם מובאים לפי הכותבים השונים, לפי סדר הא"ב. קריאה נעימה!