אלעד רזניק: עליונות אווירית מהי?

עליונות אווירית (Air superiority) נחשבת במרבית חילות האוויר כמשימה אבל האם עליונות אווירית היא אכן משימה? מהי, בעצם, עליונות אווירית? זהו מצב נתון הנובע מסך כל היתרונות הטכנולוגיים והאנושיים, המאפשרת לכוח שליטה באוויר, הנדרש לפעילות בכל מרחב שדה המערכה (אוויר, ים יבשה, סייבר מודיעין ועורף); ומאפשרת לכוח יכולת למקסם את מאמציו (תמרון הגנה התקפה לוגיסטיקה ומודיעין) בכל אחד ממרחבים אלו...

אלעד רזניק: עליונות אווירית בעשור הבא

חיילות האוויר המערביים הם, במידה רבה, קרבנות ההצלחה שלהם עצמם. איש כבר לא מסוגל לחשוב על עולם שבו העליונות האווירית המערבית איננה מובטחת... המחשבה שתנאי הזירה המשתנים יאלצו את חיל האוויר הישראלי להילחם שוב על השגת עליונות אווירית כפי שהיה במלחמת יום כיפור לא עוברת כלל במוחם של מקבלי ההחלטות הישראלים...

אלי בר און: חיל האוויר – סוף עידן העליונות האווירית הגיע!

סוף עידן העליונות האווירית הגיע! העידן החדש כבר נוכח כעת כאן, וקובע את סדר היום... מצבנו הביטחוני מחמיר כל יום. האויב מחציף פנים בדרום ובצפון, פעמוני המלחמה הגדולה מצלצלים; ולדעתי, כל זאת בגלל מחדל איום ומתמשך שלנו ושל ארה"ב, מחדל תפיסתי וטכנולוגי...