יאיר רגב: אין יותר עיכוב משטרתי סתם!

אסור לשוטרים לעכב אנשים ברחוב כשאין נגדם חשד לביצוע עבירה פלילית! ב- 18.8.2019 עתרו לבג"ץ האגודה לזכויות האזרח ועוד לוחמי צדק, בדרישה שבית המשפט יאסור על המשטרה לעכב אנשים ברחוב לצורך הצגת תעודה מזהה, כאשר אין חשד שביצעו עבירה. הדרישה המפורשת הייתה לבטל את "נוהל הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר", שמעגן את הפרקטיקה הבלתי חוקית...