ברק לינג: מעגלי-שיח / סדנאות חיבור – אופטימיזציה ארגונית בדרכי נועם…

תקציר: הטכניקות לרישות עובדים רבות ומגוונות, אבל מעט מאוד נכתב עליהן, בין היתר כיוון שמטבע הדברים, זהו סודם המקצועי של העוסקים בכך. אני מבקש להציע טכניקה פשוטה יחסית, שמניסיוני משפרת מאוד את סיכויי ההצלחה באריגת הרשת הארגונית ושמשרתת אותי נאמנה כבר זמן רב. היא קרויה, "מעגל שיח" (Discourse Circles) או "סדנת חיבור"… [לקובץ המאמרים בנושא…

הדרכה ארגונית באתר ייצור ידע

הדרכה היא מכלול הלימודים – הפורמליים והבלתי פורמליים, שבהם העובדים לוקחים חלק, מהרגע שבו התקבלו לעבודה ועד סוף חייהם הארגוניים. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הדרכה לסוגיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

נושא לימוד: מיון עובדים וגיוסם בארגונים

אנחנו זקוקים לעובדים נוספים, כחלק מתכנון המשאב האנושי בארגון, בעת גיוס ראשוני, בהקמת החברה; בעקבות התפטרות או פרישת עובדים לגמלאות; כשהעסק מתרחב; וכדומה. בפרק זה נתמקד בתהליכי מיון אותם עובדים, וגיוסם לארגון; וחוכמת הגיוס היא היכולת, לגייס את האדם הנכון למקום הנכון, בתזמון הנכון...

יחזקאלי ואונגר משיח: מיפוי איים של ידע ומיפוי בעלי ידע ספציפי בארגון

'קהילות ידע' משתפות - בנוסף לידע הגלוי - גם ידע סמוי, לא פורמלי (tacit / informal knowledge). לכן, מיפוי קהילות הידע ויכולת ניווטן לטובת הארגון היא שאיפתו של כל ארגון בסביבה תחרותית!

יחזקאלי ואונגר משיח: דנ"א שיתופי של מנהלים ועובדים

כולנו מכירים סיסמאות ארגוניות כמו: "עידוד הפתיחות הניהולית"; "עידוד תקשורת פתוחה"; "שיתוף פעולה" ו"מעורבות עובדים"; וכדומה. אבל, איך עושים את זה? "פירוק 'ממגורות'" (סילוס, קליקות); "הפיכת הארגון לאג'ילי"; וכדומה.

יחזקאלי ואונגר-משיח: ריבוי מנהלים בארגונים בישראל והשלכותיו

הפער בנתונים על אחוז המנהלים בארגון – בין ישראל למדינות מערביות - גדול מידי מכדי להסביר אותו בהטיה כזו או אחרת. דומה שיש פה גם נטייה תרבותית: ישראלים, מסתבר, לא אוהבים להיות מנוהלים, אבל יש להם צורך לנהל... ככל שיחס המנהלים גדול יותר גוברת הנטייה לסגירות ניהולית; ולחוסר מעורבות העובדים. התוצאות בהתאמה!

מירב ים-חן: הוגנות בעבודה, כלבים וחתולים…

כיצד מתנהגים עובדים שסבורים שהם מקבלים מהארגון יותר מאשר תרמו? ע"פ תיאוריית ההנעה של ג'ון סטייסי אדמס, הדיסונס הקוגניטיבי שיפתחו יגרום להם למוטיבציית יתר. האמנם? ומה עם העובדים שיפתחו 'גישה חתולית'?

רקפת ששון: מהי דמות העובד ב- 2018?

עובד בארגון (Employee) הוא עובד שכיר, שיש לו זכויות וחובות בארגון, והוא מבצע דברים עבור הארגון, בהתאם לסמכויותיו, עבור תשלום. העובדים הללו הם בני דור ה- y, או דור המילניום (Millennials), שנולדו במהלך שנות ה-70, שנות ה-80 ושנות ה-90 של המאה העשרים. בעולם דינאמי, המשתנה במהירות, משתנים גם דמותו של העובד, דרכי עבודתו ואופן ההעסקה שלו. עובדות אלה מחייבות יכולת הסתגלות, הן מצד הארגונים והן מצד העובדים. מהי דמותו של עובד ב- 2018? במאמר אציין חמישה מאפיינים מרכזיים לכך...