אסא כשר: הערה על ספרים מיוחדים, "מבוישים"…

לספר הנושא הקדשה אישית - ושמוצג למכירה בחנויות של ספרים משומשים - אני קורא "ספר מבויש", מפני שלטעמי מוטב היה שיישאר בידיים משפחתיות ולא יעמוד למכירה בשוק. אני רוכש ספרים מבוישים, מלוא חופניים, גם כדי להפיג מעט את הבושה וגם כי לפעמים עותק כזה פותח דלת לסיפור שאני מוצא בו עניין. כך גם הפעם...