פנחס יחזקאלי: מהו הגורם שמכריע מערכות?

בערבה של מערכת טננברג - שעצרה את פלישת רוסיה לפרוסיה המזרחית במלחמת העולם הראשונה - היה ברור לגנרל הרוסי סמסונוב שהובס. "היום יש מזל לאויב. לנו יהיה מזל מחר..." אמר לאנשיו כשנפרד. למחרת התאבד בירייה... נרצה או לא, המזל ממלא תפקיד חשוב בחיינו בכלל ובתכניותינו בפרט; והוא חבר של קבע בכל תכנון מבצעי, עסקי, רומנטי ואחר. ואם פתחנו במערכת טננברג, בואו נעקוב אחר התפקיד שמילא המזל במערכה הזו...