נדרים והשלכותיהם באתר ייצור ידע

נֶדֶר מוגדר כהתחייבות, הבטחה או שבועה של אדם – לאלוהים, לעצמו או לאדם אחר – לשמור על כלל מסוים או לעשות מעשה כלשהו או להימנע ממנו, לעיתים במסגרת חליפין דתי. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות נדרים והשלכותיהם, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!