הטיפשות הביורוקרטית של משרד החינוך…

סיפור המעשה בקצרה: בית הספר היסודי 'השחר' במושב טל שחר הושבת מאז תחילת שנת הלימודים, על ידי ועד ההורים (92% מההורים תומכים בשביתה...). המועצה האזורית מטה יהודה, לא רק שתומכת בהורים ומצדיקה אותם, אלא אף התארגנה לייצר לילדים מקום חלופי ללמוד בו, בגיבוי ההורים. למה?