פנחס פישלר: 'המעגל השוטה' של משטרת ישראל

לאחרונה ממש, מתקשרים מספר קציני משטרה, בהם בכירים, שפרשו זה מקרוב ממש, חלקם, חברים יש לומר, ומספרים לי סיפורים מצמררים. מסמרי שיער שאין לי... לרבות, על אודות קציני משטרה - לרבות מפכ״לים - ש'זכו' לדרגות ניצב, למרות פרשיות מסמרות שיער שהיו מעורבים בהם, מבלי שפרשיות אלו נבדקו (שלא לדבר על 'נחקרו'...). ואני, טמבל נאיבי שכמותי, מקשיב, רושם ולבסוף רק שואל: "אז למה שתקתם?" "למה???". "למה נזכרתם בי רק כעת?"...