אלעד רזניק: מטרות תודעה – לקח בינת ג'בייל לא נלמד!

ללא פגיעה משמעותית ביכולת הצבאית של האויב, פגיעה ב"מטרות תודעה" - כמו אלו שבהן פגע צה"ל בסבב האחרון - לא תביא לשינוי. חמאס הכין את עצמו ללחימה שנים ארוכות, ועם תחילת הלחימה ירד לתווך התת קרקעי. הפגיעה במטרות הללו לא פגעה ברצונו לנהל לחימה...