יצחק אדיג'ס: האם זו מחלוקת, דיון או טיעון?

כשאנו מאתגרים עמית, אנחנו מזמינים התקפת נגד. אנשים שמרגישים מאותגרים, יאתגרו אותנו בחזרה; וזה עלול להיגרר לקרב צעקות. ניהול בונה מחייב אותנו להיות זהירים במילים שבהן אנו משתמשים; ובאופן שבו אנו משתפים מידע...