גרשון הכהן: איומים ביטחוניים חדשים – מציאות ממשית

בהצטברות האיומים למערכת, ביכולתם להופיע בסנכרון מתואם בעת אחת, משוואת האיומים מתהווה למשהו אחר, לא עוד מאותו דבר: השינוי הכמותי הופך לשינוי איכותי. האתגר מחייב התארגנות חדשה ומתאימה. לנוכח האתגר, צה"ל נדרש לתפיסה חדשה, להתארגנות מחודשת, להצטיידות מתאימה. מעל לכל, עם ישראל צריך להתכונן להתמודדות במצבי חירום למול איומים חדשים חסרי תקדים. זו המציאות כהווייתה, לא מניפולציה פוליטית...