יצחק בריק: את דו"חות מבקר מערכת הביטחון קראתם?

מבקר מערכת הביטחון הוציא בשנתיים האחרונות ארבעה דו"חות על ארבעה מערכים בצה"ל. כל דו"ח מכיל 180 עמודים, והשורה התחתונה היא: "המערך לא מוכן למלחמה"! תאמינו או לא, הרמטכ"ל לא קרא את הדו"חות הללו; סגן הרמטכ"ל לא קרא את הדוחות הללו; לא היה שום דיון בצה"ל על טיפול בדוחו"ת האלה...