אלעד רזניק: 'מבצע מאסף' – חלק שני – תקיפת מתקני הזיקוק בטרזבינה פולין, ב- 7 באוגוסט 1944

מבצע 'מאסף' - "Shuttle" היה שורה של תקיפות - שהוציאו חילות האוויר השמיני והחמש עשרה של בעלות הברית במלחמת העולם השניה, בין ה- 6 ל- 12 לאוגוסט 1944; זהו מאמר שני על 'מבצע מאסף', ושלישי בסוגיה: מדוע לא הפציצו בעלות הברית את אושוויץ...